(Kéo xuống để xem tin MỚI đăng theo ngày)

  + Ngày 30 - 05 - 2024

  + Ngày 28- 05 - 2024

  + Ngày 27- 05 - 2024

  + Ngày 25- 05 - 2024

  + Ngày 24- 05 - 2024

  + Ngày 23- 05 - 2024

  + Ngày 22- 05 - 2024

  + Ngày 21- 05 - 2024

  + Ngày 20- 05 - 2024

  + Ngày 17- 05 - 2024

  + Ngày 16- 05 - 2024

  + Ngày 13- 05 - 2024

  + Ngày 10- 05 - 2024

 

            

 trung tâm dịch vụ việc làm bắc ninh, trung tâm dv việc làm tỉnh bắc ninh, trung tâm giới thiệu việc làm bắc ninh