(Kéo xuống để xem tin MỚI đăng theo ngày)

  + Ngày 25- 04 - 2024

  + Ngày 23- 04 - 2024

  + Ngày 22- 04 - 2024

  + Ngày 21- 04 - 2024

  + Ngày 17- 04 - 2024

  + Ngày 16- 04 - 2024

  + Ngày 15- 04 - 2024

          

 trung tâm dịch vụ việc làm bắc ninh, trung tâm dv việc làm tỉnh bắc ninh, trung tâm giới thiệu việc làm bắc ninh